O spoločnosti

Spoločnosť Webasto Donghee Slovakia s. r. o. bola založená ako obchodná spoločnosť zakladateľskou listinou dňa 31.3.2006 v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Spoločnosť je právnickou osobou so zahraničnou kapitálovou účasťou, t.j. vystupuje ako právnická osoba vo svojom mene a má právnu zodpovednosť z týchto vzťahov.

Dcérska spoločnosť

Výrobný podnik WDHS je dcérskou spoločnosťou kórejskej korporácie Webasto Donghee Holdings Co., Ltd.

Líder na trhu

Spoločnosť WDHS je s obchodným pokrytím okolo 80 % dominujúcim výrobcom strešných okien a panoramatických strešných okien pre kórejských klientov.

Významný dodávateľ

V marci 2013 spoločnosť spustila sériovú výrobu panoramatických strešných okien pre značku automobilov Kia Motors Slovakia, s. r.o. a Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o.

Dokonalá súhra kvality a výnimočného dizajnu

Roky skúseností a tím odborníkov zaručuje perfektný výsledok.

Otvárateľné panoramatické strechy.

Otvárateľné panoramatické strechy.

Panoramatická strecha je stále vrcholom každého jedného vozidla. Nachádzajú sa vo všetkých triedach automobilov. Keďže siahajú od predného až po zadné sklo, rýchlo nadobudnete pocit otvoreného priestoru.

Čerstvý vzduch počas jazdy a veľa svetla vo vozidle - toto ponúka svojim zákazníkom veľa výrobcov automobilov s pomocou otvárateľných striech Webasto. Topload, bottomload alebo sendvičové koncepcie vyvíjame plne podľa požiadaviek zákazníka. Ak je panoramatická strecha koncipovaná ako Topload, môže nahradiť celú pôvodnú strechu. Výsledok? Vysoko hodnotná celosklenená optika namiesto strechy.

Dokumenty spoločnosti

Kontaktné informácie

Webasto Donghee Slovakia, s.r.o.
SNP 768/150
013 24 Strečno
Tel.: 041/3242315